Pokročilé statické řešení ocelových konstrukcí hal

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019320

Ocelové konstrukce představují jednoduché a hospodárné řešení pro lehké až středně těžké budovy, kterými jsou zejména jednopodlažní halové objekty. Inženýrská praxe potvrzuje, že tyto objekty je nezbytné navrhovat sofistikovanými postupy – hlavním pilířem je tedy statická analýza konstrukcí. Podstatou této analýzy je návrh a posouzení jednotlivých částí konstrukce a vzájemná interakce mezi nimi.
Nosné prvky vykazují při správném návrhu vysokou únosnost při subtilních rozměrech použitých profilů, z podstaty věci je však konstrukce jako celek náchylná ke kolapsu ve smyslu prostorové stability, nejen překročením únosnosti nosného prvku. Dalším faktorem je, že konstrukce může být dostatečně pevná, ale zároveň musí splňovat kritéria omezení průhybu a popřípadě i kmitání. K návrhu konstrukcí přistupujeme systematicky, odezva konstrukce je posuzována jak v rovině, tak v prostoru z hlediska únosnosti, deformace a stability. Pro různou složitost řešených objektů je nezbytná správná volba numerického výpočetního modelu – vždy usilujeme o efektivní řešení, které musí v rámci možností co nejjednodušeji, avšak spolehlivě popisovat reálné chování konstrukce. Předkládaný projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj jednopodlažních hal nové generace, které budou konkurenceschopné na celosvětových trzích. Výsledkem bude zejména prototyp projektu hal nové generace a odborný software pro jejich efektivní navrhování.